POLITYKA JAKOŚCI

ISPE ARIS LTD JEST ZAAWANSOWANĄ UKRAIŃSKĄ FIRMĄ PRODUKUJĄCĄ RÓŻNE RODZAJE OPAKOWAŃ, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA I OCZEKIWANIA NASZYCH KLIENTÓW.

Działalność firmy opiera się na zasadach wzajemnie korzystnych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi, w tym z klientami, pracownikami firmy, partnerami, właścicielami, organami regulacyjnymi rządu i społeczeństwem.

System zarządzania jakością ISO 9001: 2015 pomaga nam lepiej zrozumieć kontekst działania firmy, potrzeby i oczekiwania klienta, skupiamy nasze wysiłki na ciągłym zwiększaniu satysfakcji klientów, ponieważ są oni głównym źródłem finansowym firmy i zachęcają do jej rozwoju.

Wierzymy w ideę ciągłego doskonalenia wyników, opartą na wzroście efektywności i skuteczności wszystkich procesów poprzez regularne aktualizowanie celów procesowych, monitorowanie i analizę wskaźników procesowych oraz ich poprawę za pomocą najlepszych praktyk zarządzania jakością, a także poprzez wprowadzanie narzędzi produkcji.

Nasz zespół jednomyślnie popiera podstawowe zasady działania firmy i zdaje sobie sprawę z ważności zaangażowania każdego pracownika w celu osiągnięcia wspólnego wyniku. Stosując system zarządzania jakością, przestrzegamy poniższych zasad:

  • O poziomie jakości produktów decydują konsumenci;
  • Produkty są przeznaczone do opakowań żywności i wymagają 100% poziomu bezpieczeństwa dla konsumentów;
  • Zarządzanie operacjami firmy jest zorientowane na procesy;
  • Każda działalność, proces lub operacje mogą i muszą być ulepszane;
  • Umiejętności i doświadczenie kadry, m.in. w obszarze zarządzania jakością i praktyk produkcji są stale doskonalone;
  • Relacje z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami są wzajemnie korzystne;
  • Podejmowanie decyzji opiera się wyłącznie na dowodach;
  • Działalność firmy jest użyteczna dla społeczeństwa i nie narusza norm prawnych Ukrainy.

Rozumiejąc wpływ naszej działalności na środowisko, podejmujemy działania mające na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń i wytwarzania odpadów oraz wykorzystujemy materiały nadające się do recyklingu i ponownego użycia.

Jako gwarant zgodności z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, kierownictwo ARIS LLC bierze odpowiedzialność za przekazanie tej polityki swoim pracownikom, konsumentom, dostawcom i opinii publicznej.

DYREKTOR ISPE ARIS LTD. – YEVHEN TYTARENKO